Zoznamy  schválených a neschválených Žiadostí o NFP, Zásobník projektov  k jednotlivým výzvam nájdete v záložke Konania o žiadostiach tu: konania-o-ziadostiach-ziadatel