Zoznam podporených projektov k jednotlivým výzvam Plánu obnovy a odolnosti nájdete tu:

https://vaia.gov.sk/sk/podporene-projekty/