Výskumná agentúra bola (do 30.6.2015 pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU/ASFEU) v programovom období  2007 - 2013 sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Vzdelávanie (OPV) a pre operačný program Výskum a vývoj (OPVaV).

 

Prípadné informácie Vám poskytneme na tu uvedenom e-maili: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/kontakt-sk

 

 

tím VA