Výzvy MŠVVaŠ SR s kódmi:

OPII-VA/DP/2021/9.3-01; OPII-VA/DP/2021/10.1-01; OPII-VA/DP/2020/9.4-01, OPII-VA/DP/2020/9.2-01 nájdete tu:

Zoznamy schválených žiadostí o NFP

Zoznamy neschválených žiadostí o NFP

Zásobník projektov

OPII-VA/DP/2020/9.4-01

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (06.07.2021) 2. kolo ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (06.07.2021)  2.kolo

OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-05

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (25.05.2021)  ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (25.05.2021)

OPII-VA/DP/2020/9.4-01

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (27.04.2021)  1. kolo

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (27.04.2021)   2. kolo

OPII-VA/DP/2020/9.2-01

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (31.03.2021)

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (31.03.2021)

OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (23.12.2020)

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (23.12.2020)

OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-08

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (23.12.2020)

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (23.12.2020)

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (10.01.2022)

OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-11

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (23.12.2020)

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP (23.12.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

Zoznam schválených žiadostí o NFP (08.10.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (08.10.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

Zoznam schválených žiadostí o NFP (20.07.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (20.07.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Zoznam schválených žiadostí o NFP (03.07.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (03.07.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Zoznam schválených žiadostí o NFP (02.07.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (02.07.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Zoznam schválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Zoznam schválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Zoznam schválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

Zoznam schválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (03.04.2020)

OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Zoznam schválených žiadostí o NFP (04.07.2019)

OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Zoznam schválených žiadostí o NFP (04.07.2019)

Zoznam schválených žiadostí o NFP (02.04.2020)

OPVAI-VA/DP/2016/1.1.3-02

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP I.kolo

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NFP I.kolo

ZÁSOBNÍK PVVC 19.6.2017

zásobník PVVC 15.5.2017

OPVAI-VA/DP/2016/1.2.1-03

ZÁSOBNÍK DSV 7.7.2017