Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Predmet zákazky / CPV kód Ukončenie obstarávania Hodnota zákazky (bez DPH) Hodnota zákazky (s DPH) Identifikácia dodávateľa  
firewall 08.12.2017 12425 14910 airo, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
IP telefóny 08.12.2017 8749 10498 X-NET spol. s r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
servis osobných motorových vozidiel 14.11.2017 9996 11995 CAREX Bratislava, s.r.o., Harmincova 1, 84101 Bratislava
vypracovanie technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky 12.05.2017 4890 5868 T&T services, s.r.o., Hradská 5/G, 82107 Bratislava
podpora certifikovaných IT špecialistov 04.05.2017 5000 6000 iLO, s.r.o., Martinčekova 13, 82101 Bratislava
opravy a údržba motorových vozidiel 12.04.2017 5000 6000 CAREX Bratislava, s.r.o., Harmincova 1, 84101 Bratislava
IT školenie k tabuľkovým kalkulátorom 10.02.2017 1384 1661 IT Learning Slovakia, s.r.o., Kominárska 2, 83104 Bratislava
podpora certifikovaných IT špecialistov 11.09.2017 6360 7632 iLO, s.r.o., Martinčekova 13, 82101 Bratislava
vypracovanie špecifickej právnej analýzy 18.01.2016 2300 2760 Mgr. Juraj Švec, Bajkalská 2/a, 82108 Bratislava
školenie zamestnancov 10.12.2015 2499 2999 Trea spol. s r.o., Kadnárova 15, 83152 Bratislava
Strana 1 z 2