Výskumná agentúra je jedným zo sprostredkovateľov v rámci výziev Komponentu 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií v PO 2021 - 2027

 

Komponent 9

Cieľom komponentu je prostredníctvom zásadných reforiem a posilnenia financovania zlepšiť úroveň výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenskej republiky (SR) a tak zlepšiť jej konkurencieschopnosť. 

Prioritou celého komponentu je posilnenie a profesionalizácia nadrezortnej koordinácie politiky výskumu a inovácií a vyriešiť súčasnú roztrieštenosť a nekoncepčnosť jej riadenia s nedostatočnými väzbami na ekonomickú a spoločenskú prax.

Dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej a konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá zabezpečí dlhodobý ekonomický a spoločenský rast Slovenska. 

Komponent 9 (PDF, 402 kB) 

 

 

Užitočné linky: 

Výzvy POO (Komponent 9)https://vaia.gov.sk/sk/vyzvy/

Indikatívny plán hodnotenia výziev : https://vaia.gov.sk/sk/indikativny-plan-hodnotenia-vyziev/ 

Podporené projekty: https://vaia.gov.sk/sk/podporene-projekty/

Hodnotiaci proces: https://vaia.gov.sk/sk/hodnotiaci-proces/  -pre záujemcov o odborné hodnotenie                                         

FAQ - Často kladené otázky ku Komponentu 9: https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/05/FAQs_K9_2_5_2023.pdf?csrt=14455859971610044807 

Aktualizované FAQ - Často kladené otázky ku Komponentu 9: https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/05/FAQs_K9_15_5-2023.pdf 

Harmonogram výziev POO k 1/2023: https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/01/Harmonogram_K9_aktualizacia_1-2023.pdf?csrt=6170216371242030349 

Aktualizovaný harmonogram výziev POO k 11/2023: https://vaia.gov.sk/sk/harmonogram-vyziev/