Avizujeme voľnú pracovnú pozíciu vo VA: 

 

·        Vedúci/vedúca Oddelenia ekonomiky a prevádzky

 

Všetky potrebné informácie nájdete tu:

https://www.profesia.sk/praca/vyskumna-agentura/O4856904