Vyhlásenie o prístupnosti

Výskumná agentúra má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo Výskumnej agentúry dostupné na adrese www.vyskumnaagentura.sk.

Stav súladu

Táto webová aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

a) nesúlad:

 1. so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Zmena usporiadania obsahu pre malé obrazovky mobilných zariadení zatiaľ nie je podporovaná.
  • Skratky pre kľúčové klávesy na niektorých podstránkach (napríklad na stránke Vyhlásenia o prístupnosti) zatiaľ nefungujú.
  • Medzi nedostatky, ktoré sa priebežne opravujú, patrí chýbajúce označenie hlavičiek niektorých tabuliek a chýbajúce textové verzie niektorých naskenovaných dokumentov a obrázkových schém. Taktiež sa priebežne opravuje chybná štruktúra podnadpisov v niektorých článkoch a správach, tvar odkazov a ďalšie zriedkavejšie vady.
  • Niektoré obrázky nemajú správne nastavený atribút alt.
  • Niektoré tabuľky nemajú správne označené hlavičky.
  • Kontrast textu a pozadia a tiež grafických prvkov v niektorých prípadoch nie je dostatočný.
  • Prvky prístupnosti ARIA dostatočne podporované.
  • Anglická mutácia webového sídla nie je dokončená a konzistentná.
 2. so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Nakoľko sa Výnos o štandardoch č. 55/2014 Z. z. odvoláva na európsku smernicu a ďalej na WCAG, platí všetko vyššie uvedené.

b) neprimerané zaťaženie:

 • Niektorý odborný obsah je prístupný len v podobe PDF dokumentov. Ich prevedenie do inej prístupnej formy by nebolo z hľadiska zrozumiteľnosti možné alebo by bolo neúmerným zaťažením.
 • Neprimeraným zaťažením je tiež prevod starších PDF dokumentov do štruktúry podporujúcej prístupnosť, nakoľko zdrojové formáty týchto súborov už spravidla nie sú dostupné.

c) obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov:

 • Niektoré dokumenty patria do pôsobnosti tretích strán a na stránke www.vyskumnaagentura.sk sú len vnorené.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 16. 9. 2021.

Vyhodnotenie súladu webovej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 16. 9. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu možno smerovať na e-mailovú adresu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslaných v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.