Aktuality

POO Zmena č. 2 k výzve 09I01-03-V03- predĺženie termínu uzávierky na 31.5.2024

Dávame do pozornosti, že VAIA včera (25.4.2024) zverejnenila zmenu č. 2 výzvy 09I01-03-V03 „Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK“ z Komponentu 9.

 

https://vaia.gov.sk/sk/2023/08/08/podpora-excelentnych-projektov-horizontu-europa-ktore-ziskali-ocenenie-seal-of-excellence-alebo-presli-uspesne-hodnotenim-zo-strany-ek/ 

Oznam o zmene výzvy č. 2
Dávame do pozornosti zmenu termínu uzavretia výzvy Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK, z pôvodného termínu 30. 4. 2024 na 31. 5. 2024.

Notice of modification of Call No 2
We would like to inform you about the change in the closing date of the call Support for excellent projects of Horizon Europe, which have received the “Seal of Excellence” award or have been successfully evaluated by the EC, from the original date of 30/04/2024 to 31/05/2024.

Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – Ružinov (budova BBC5)

Všeobecné informácie, poradenstvo pre verejnosť - NON-STOP : info@vyskumnaagentura.sk
Tel. kontakt: +421 917 981 241

Mapa stránky | Kontakt