Aktuality

V rámci výzvy POO Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja máme prvých 68 žiadateľov, ktorí splnili podmienky financovania, pripravujeme zazmluvňovanie.

Odoslali  sme prvých 68 oznámení o splnení podmienok v celkovej výške takmer 5,89 mil. EUR.

Výzva bola uzatvorená 17. januára 2024. Celkovo bolo vo výzve predložených 131 žiadostí.

 

Viac info aj tu:

https://www.linkedin.com/posts/vaiask_kapit%C3%A1lov%C3%BD-booster-m%C3%A1-prv%C3%BDch-68-%C5%BEiadate%C4%BEov-activity-7178771899773071360-mA--?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

(zdroj: VAIA)

 

Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – Ružinov (budova BBC5)

Všeobecné informácie, poradenstvo pre verejnosť - NON-STOP : info@vyskumnaagentura.sk
Tel. kontakt: +421 917 981 241

Mapa stránky | Kontakt