Žiadatelia

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje spolu s riadiacim orgánom (MŠVVaŠ SR) dňa 29.01.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhláseným výzvam s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01, OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01

Výzvy Podpora fázovaných projektov Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) pre menej rozvinuté regióny a Podpora fázovaných projektov Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) pre rozvinutejší región.

 Seminár sa vzťahuje na 8 subjektov, ktoré sú prijímateľmi NFP v I. fáze v rámci operačného programu Výskum a vývoj, a to v rámci výziev OPVaV-2012/2.2/08-RO a OPVaV-2012/4.2/08-RO.

Čas:            29.01.2016  od 10,00 hod.

Miesto:        Výskumná agentúra, konferenčná miestnosť (prízemie, č. 00.11)

Zameranie seminára: náležitosti Žiadostí o NFP II. fázy projektov, rozpočet, merateľné ukazovatele, opis projektu, oprávnené a neoprávnené výdavky, previazanosť informácií medzi I. a II. fázou projektov a pod.

Začiatok podujatia 29.01.2016 10:00
Koniec podujatia 29.01.2016
Koniec registrácie 28.01.2016
Kapacita 100
Registrovaní 0
Dostupné miesto 100
100

Na túto udalosť registracie nepríjimame.

ZMENA TERMÍNU KONANIA SEMINÁRU
Nový termín: 23. 02. 2016
Pôvodný termín: 16.02.2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje dňa 23.02.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s názvom PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

Prezentácie

Začiatok podujatia 23.02.2016 09:15
Koniec podujatia 23.02.2016 17:00
Koniec registrácie 22.02.2016 17:00
Kapacita 100
Registrovaní 0
Dostupné miesto 100
100

Na túto udalosť registracie nepríjimame.

ZMENA TERMÍNU KONANIA SEMINÁRU
Nový termín: 23. 02. 2016
Pôvodný termín: 16.02.2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje dňa 23.02.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s názvom PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

Prezentácie

Začiatok podujatia 25.02.2016 09:15
Koniec podujatia 25.02.2016 17:00
Koniec registrácie 22.02.2016 17:00
Kapacita 100
Registrovaní 0
Dostupné miesto 100
100

Na túto udalosť registracie nepríjimame.

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár k výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Seminár sa uskutoční dňa 23.06.2016 (štvrtok) v priestoroch Výskumnej agentúry na Hanulovej č. 5/B v Bratislave.

Začiatok podujatia 23.06.2016 09:00
Koniec podujatia 23.06.2016 15:00
Začiatok registrácie 16.06.2016
Koniec registrácie 21.06.2016 14:00
Kapacita 120
Registrovaní 80
Dostupné miesto 40
40

Na túto udalosť registracie nepríjimame.

Výskumná agentúra

a

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj

Vás pozývajú

na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

pre žiadateľov NFP v rámci:

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel , kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Začiatok podujatia 11.09.2018 08:00
Koniec podujatia 11.09.2018 15:00
Začiatok registrácie 28.08.2018 08:00
Koniec registrácie 09.09.2018 23:00
Kapacita 100
Registrovaní 47
Dostupné miesto 53
53

Na túto udalosť registracie nepríjimame.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.