ITMS2014+ (IT monitorovací systém)

ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobie 2014 - 2020. 

Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP sa realizuje prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+

VA pripravila v rámci predkladaných výziev krátku inštrukciu, popisujúcu základné evidencie systému ITMS2014+.

Inštrukcia k ITMS2014+ pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je nezáväzným riadiacim dokumentom, ktorého cieľom je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok nevyhnutné informácie a pokyny k správnemu a úplnému vyplneniu elektronického formulára Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo verejnej časti ITMS2014+ pre svoj dopytovo-orientovaný projekt.

 

Aktuálna verzia inštrukcie (k 5.3.2019) : 

 

Aktuálna verzia inštrukcie so sledovanými zmenami: v dokumente sú žltou farbou označené upravené/pridané časti a červenou farbou sú preškrtnutým písmom vyznačené odstránené časti. 

Inštrukcia k ITMS 2014+ , verzia 2 so sledovaním zmien Stiahnuť
 

 

ARCHÍV

Predchádzajúce verzie inštrukcie:  

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.