Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

OZNAM - ZMENA FUNGOVANIA PODATEĽNE

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 23.12.2015 a 31.12.2015 bude podateľňa Výskumnej agentúry dostupná pre verejnosť LEN do 14.00 hod !

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE (OPVaI) bude v programovom období 2014 - 2020  nadväzovať na operačný program Výskum a vývoj (OPVaV). OPVaI bude kľúčovým implementačným nástrojom Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schválenej vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“).

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Konferencia Najlepší z najlepších Best practices projektov operačného programu Výskum a vývoj v Bratislave významným záverom roka 2015

Vážení žiadatelia, široká verejnosť,

nedávno sme uzatvárali jednu kapitolu etapy programového obdobia 2007 – 2013. Výskumná agentúra zorganizovala v termíne 23. - 24 novembra 2015  v Bratislave významnú konferenciu venovanú Príkladom dobrej praxe, tzv. Best practices operačného programu Výskum a vývoj.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Dovoľujeme si vám na sklonku roka 2015 predstaviť novú web stránku Výskumnej agentúry, ktorá je omnoho viac "user friendly", t.j. užívateľsky prívetivá/priateľská, ľahko tu nájde každý všetko, čo potrebuje .

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.