Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Plán obnovy a odolnosti - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa (kód 09I01-03-V02)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1:

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu žiadateľov, ktorí sa aktívne zapojili do výziev vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (ďalej len ako „Horizont Európa“) v role koordinátora alebo partnera.

ISPO: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/429175606929698816

VAIA: https://vaia.gov.sk/2023/04/28/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-podpora-pripravy-projektov-v-horizonte-europa/

Termín otvorenia výzvy: 28.4.2023

Termín uzavretia: 31.10.2025 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Alokácia: 7 270 000 €

Oprávnení žiadatelia: nepodnikateľské výskumné organizácie, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a podniky v zmysle uvedeného článku, ktoré sa aktívne zapojili do výziev v rámcovom programe Horizont Európa, pričom ich projektový zámer dosiahol minimálne 50% hodnotenie z maximálneho možného hodnotenia v rámci pôvodnej výzvy

Vykonávateľ: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľ: Výskumná agentúra

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Komponent POO: 9

Stav: otvorená 

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení čitatelia,

okrem pravidelného samostatného E-bulletinu Výskumnej agentúry (VA), venovanému len operačnému programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), Vám prinášame prvé číslo E-Infoservisu o kompletnom dianí vo VA, nakoľko spravujeme okrem projektov OPII aj agendu jedného z programov Grantov EHP a Nórska a už aj časť agendy Plánu obnovy a odolnosti.

E-Infoservis je občasník, vydávať ho budeme operatívne podľa udalostí a noviniek.

Odporúčame sledovať webstránku www.vyskumnaagentura.sk.

Pre akékoľvek vaše postrehy, návrhy sme k dispozícii na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

tím informovania  a komunikácie

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.